Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2015

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông công ty tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015: Thời gian: Từ 7g30’ ngày 11.04.2015 (Thứ Bảy) Địa điểm: Hội trường Báo Tuổi Trẻ -60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận,Tp.HCM Thành phần tham dự: … Continue reading Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2015

By

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông công ty tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015:

 1. Thời gian: Từ 7g30’ ngày 11.04.2015 (Thứ Bảy)
 2. Địa điểm: Hội trường Báo Tuổi Trẻ -60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
 3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2015 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
 4. Nội dung:
  • Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 2014.
  • Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2015.
  • Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2015.
  • Hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện.
  • Một số nội dung liên quan theo quy định.
 5. Thủ tục tham dự Đại hội:
  • Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (hoặc Hộ chiếu).
  • Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu của tổ chức.
  • Nếu Quý cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền cho một người khác (là cổ đông của công ty hoặc không phải cổ đông). Mẫu giấy ủy quyền được gởi kèm theo Thư mời hoặc cổ đông có thể lấy từ Website của công ty.
 6. Tài liệu Đại hội:

Ngòai một số tài liệu, giấy ủy quyền gởi kèm Thư mời, Quý cổ đông có thể xem, sao kê tài liệu, mẫu giấy ủy quyền từ Website của công ty: www.C21.com.vn .

Để Đại hội đạt kết quả, mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đông đủ.

Trân trọng,

TM.HĐQT
Chủ tịch
TRẦN MINH ĐỨC
(đã ký)

Bạn có quan tâm