Thông báo xin từ nhiệm thành viên HĐQT

Ông Đinh Thế Hiển xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 [pdf-embedder url=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/tu-nhiem.pdf”]

By

Ông Đinh Thế Hiển xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

[pdf-embedder url=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/tu-nhiem.pdf”]

Bạn có quan tâm