Thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng ————- Sở Giao Dịch Chứng khoán TpHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 Mã chứng khoán: C21 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng) Ngày giao … Continue reading Thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

By

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

————-

Sở Giao Dịch Chứng khoán TpHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 • Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
 • Mã chứng khoán: C21
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2015
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

2) Nội dung cụ thể:

 • Thời gian thực hiện: 14/04/2015
 • Địa điểm thực hiện: Báo Tuổi Trẻ – 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận, TpHCM
 • Nội dung họp:
  • Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2014
  • Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015
  • Quyết định cổ tức năm 2014 và dự kiến cổ tức năm 2015
  • Một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ

TÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Hào

Bạn có quan tâm