Thông báo về việc thanh toán cổ tức đợt cuối 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2019. Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1.000đ/cổ phiếu)

By

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2019. Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1.000đ/cổ phiếu)

thanh-toan-co-tuc-2018-web

Bạn có quan tâm