Thông báo, nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

Thông báo và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. Công ty cổ phần Thế kỷ 21 Mã chứng khoán C21 Mã ISIN: VN000000C218 Mệnh giá 10.0000đ/cp Tóm tắt Thông báo số 129/CV 2014 ngày 20/10/2014 Tỷ … Continue reading Thông báo, nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

By

Thông báo và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền.

Công ty cổ phần Thế kỷ 21

  • Mã chứng khoán C21
  • Mã ISIN: VN000000C218
  • Mệnh giá 10.0000đ/cp

Tóm tắt Thông báo số 129/CV 2014 ngày 20/10/2014

Tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện: 21/11/2014

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thế kỷ 21, tầng 10 Cao ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM từ ngày 21/11/2014, vào giờ hành chánh các ngày làm việc trong tuần. (Vui lòng mang theo CMND và sổ chứng nhận cổ phần)

Tóm tắt Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐQT, ngày 20/10/2014

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế kỷ 21

Với nội dung về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014:

Tỷ lệ chi cổ tức: 7% mệnh giá.

Hình thức chi trả: bằng tiền.

Ngày đăng ký cuối cùng: 3/11/2014

Ngày thanh toán cổ tức: 21/11/2014

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thế kỷ 21, tầng 10 Cao ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM từ ngày 21/11/2014, vào giờ hành chánh các ngày làm việc trong tuần.

[gview file=”thong-bao-nghi-quyet-ve-viec-tam-ung-co-tuc-dot-12014.pdf”]

Bạn có quan tâm