Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2016 và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thế Kỷ 21 – Lầu 10, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM bắt đầu từ ngày 20/4/2017 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/ngay-dang-ky-nhan-co-tuc-2016.pdf”]

By

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thế Kỷ 21 – Lầu 10, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM bắt đầu từ ngày 20/4/2017

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/ngay-dang-ky-nhan-co-tuc-2016.pdf”]

Bạn có quan tâm