Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung. Chức vụ tại công ty: Trưởng Ban Kiểm Soát

By
thong-bao-gd-cp-NTKD

Bạn có quan tâm