Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017

Hình thức chi trả bằng tiền mặt. [pdf-embedder url=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/thanh-toan-co-tuc-2017-final.pdf”]

By

Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

[pdf-embedder url=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/thanh-toan-co-tuc-2017-final.pdf”]

Bạn có quan tâm