Tăng vốn điều lệ cho công ty con

HĐQT đã nhất trí thông qua nghị quyết như sau: quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH Hàm Tân – Thế Kỷ 21

By

HĐQT đã nhất trí thông qua nghị quyết như sau: quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH Hàm Tân – Thế Kỷ 21 từ 80.000.000.000 VNĐ lên 100.000.000.000 VNĐ

tang-von-dieu-le

Bạn có quan tâm