Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014

THÔNG BÁO V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 – Căn cứ kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014; – Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2014; – Căn cứ Nghị quyết HĐQT 07/2014/NQ-HĐQT  ngày 20/10/2014; Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 trân trọng thông báo đến … Continue reading Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014

By

THÔNG BÁO

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014

– Căn cứ kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014;

– Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2014;

– Căn cứ Nghị quyết HĐQT 07/2014/NQ-HĐQT  ngày 20/10/2014;

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 với nội dung như sau:

Tên chứng khoán:         Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Mã chứng khoán:          C21

Loại chứng khoán:        Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                       10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức): 03/11/2014

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10/2014

Tỷ lệ trả cổ tức: 7% mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu)

Hình thức chi trả: bằng tiền

Ngày thanh toán cổ tức: 21/11/2014

Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 21/11/2014 tại Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – Lầu 10, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy: buổi sáng từ 8h30 đến 12h; buổi chiều từ 13h30 đến 17h). Cổ đông vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân và sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2014

TM. HĐQT
Chủ Tịch
(đã ký)
TRẦN MINH ĐỨC

Bạn có quan tâm