Đại hội cổ đông thường niên 2016 – tài liệu

  Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông công ty tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016. 1. Thời gian: Từ 7g30’ ngày 23.04.2016 (Thứ Bảy) 2. Địa điểm: Hội trường Báo Tuổi Trẻ -60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận,Tp.HCM 3. Thành … Continue reading Đại hội cổ đông thường niên 2016 – tài liệu

By

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông công ty tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016.

1. Thời gian:

Từ 7g30’ ngày 23.04.2016 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm:

Hội trường Báo Tuổi Trẻ -60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận,Tp.HCM

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của
Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2016 (theo danh sách
chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

4. Nội dung:

  • Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 2015.
  • Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016.
  • Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2016.
  • Thay đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
  • Bầu bổ sung 1/3 Thành viên HĐQT.
  • Một số nội dung liên quan theo quy định.

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

  • Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (hoặc Hộ chiếu).
  • Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu của tổ chức.
  • Nếu Quý cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền cho một người khác (là cổ đông của công ty hoặc không phải cổ đông). Mẫu giấy ủy quyền được gởi kèm theo Thư mời hoặc cổ đông có thể lấy từ Website của công ty.

6. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem, sao kê tài liệu, mẫu giấy ủy quyền trên website của công ty – download tại đây

Để Đại hội đạt kết quả, mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đông đủ.

 

 

[gview file=”FINAL-tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2016_C21.pdf”]

Bạn có quan tâm