Quyết định về việc bãi nhiệm phó tổng giám đốc

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị và đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và bãi nhiệm chức danh phó tổng giám đốc của ông Lý Tiên … Continue reading Quyết định về việc bãi nhiệm phó tổng giám đốc

By

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị và đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và bãi nhiệm chức danh phó tổng giám đốc của ông Lý Tiên Đạt kể từ ngày 10/02/2018.

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/02/bai-mien-ptgd.pdf”]

Bạn có quan tâm