Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Huỳnh Sơn Phước từ ngày 1/7/2014 GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)  
By

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Huỳnh Sơn Phước từ ngày 1/7/2014

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

Bạn có quan tâm