Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu C21

Ngày 20/8/2015, công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã nhận được quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu C21 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM [gview file=”quyet-dinh-huy-niem-yet.pdf” save=”1″]

By

Ngày 20/8/2015, công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã nhận được quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu C21 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM

[gview file=”quyet-dinh-huy-niem-yet.pdf” save=”1″]

Bạn có quan tâm