Nông nghiệp

Nông nghiệp xanh, sạch là mục tiêu đặt ra cho Thế Kỷ 21 với vườn trà Ô long, chanh dây tại Bảo Lộc, vườn xoài chuẩn Global GAP tại Trà Vinh.

Với mục tiêu phát triển lâu dài trong lĩnh vực nông nghiệp, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã quyết định đầu tư Khu nông nghiệp An Việt Thế Kỷ 21 với tổng diện tích khoảng 220ha dành cho nông lâm nghiệp.

Hiện tại, sản phẩm chủ lực của An Việt Thế Kỷ 21 là trà Ô long và chanh dây. Trong đó, diện tích đất dành cho vườn trà Ô long chiếm 12 ha, còn chanh dây chiếm khoảng 10ha.

Từ năm 2016, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã đầu tư góp vốn vào Công ty Minh Trân – một đơn vị triển khai nông nghiệp sạch với tổng diện tích khoảng 27ha đạt tiêu chuẩn Global GAP. Sản phẩm thu hoạch được hiện tại chủ yếu được xuất khẩu và phân phối tại các siêu thị trên toàn quốc với nhãn hiệu MTAS.