Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BBH-HĐQT ngày 12/03/2019, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau: Tỷ lệ chi cổ tức: 10% mệnh giá (1.000đ/cổ phần) Hình thức chi trả: bằng tiền Ngày đăng ký cuối … Continue reading Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

By

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BBH-HĐQT ngày 12/03/2019, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

  • Tỷ lệ chi cổ tức: 10% mệnh giá (1.000đ/cổ phần)
  • Hình thức chi trả: bằng tiền
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
  • Ngày thanh toán cổ tức: 16/04/2019
  • Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 16/04/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – lầu 10 số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
NQ-01-2019-NQ-HDQT

Bạn có quan tâm