Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức 2017

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/03/NQ-tam-ung-co-tuc.pdf”]

By

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/03/NQ-tam-ung-co-tuc.pdf”]

Bạn có quan tâm