Nghị quyết HĐQT số 06/2013/NQ-HĐQT

Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Resort – khu căn hộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu [gview file=”nghi-quyet-hdqt-so-062013nq-hdqt.pdf”]

By

Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Resort – khu căn hộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

[gview file=”nghi-quyet-hdqt-so-062013nq-hdqt.pdf”]

Bạn có quan tâm