Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 21/4/2018 tại hội trường Báo Tuổi Trẻ. Đại hội diễn ra trong không khí thẳng thắn cởi mở với những chất vấn cụ thể từ các cổ đông tâm huyết về hoạt động … Continue reading Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018

By

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 21/4/2018 tại hội trường Báo Tuổi Trẻ.

Đại hội diễn ra trong không khí thẳng thắn cởi mở với những chất vấn cụ thể từ các cổ đông tâm huyết về hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua, qua đó ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã có những giải đáp trọng tâm, đề ra phương hướng giải quyết trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp và thông qua các nội dung được đưa ra. Kết quả Đại hội có nghị quyết đính kèm theo như sau:

NQDHCD2018

Bạn có quan tâm