Nghị quyết của HĐQT về chuyển nhượng vốn Công ty TNHH TM XD Khải Hoàn

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Trần Công Tuấn đã ký Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2018 thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH TM XD Khải Hoàn.

By

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Trần Công Tuấn đã ký Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2018 thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH TM XD Khải Hoàn.

NQ-14-2018

Bạn có quan tâm