Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu C21 trên thị trường UPCOM

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty trên thị trường UPCOM [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/10/ngay-giao-dich-dau-tien-cua-cp-c21-tren-upcom.pdf”]

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty trên thị trường UPCOM

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/10/ngay-giao-dich-dau-tien-cua-cp-c21-tren-upcom.pdf”]

Bạn có quan tâm