Một số hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên 2018

Một số hình ảnh Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 diễn ra ngày 21/4/2018 tại hội trường Báo Tuổi Trẻ.