Kết quả bầu chọn các chức danh trong hội đồng quản trị

Ngày 26/4/2016, tại văn phòng Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua kết quả bầu chọn các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau: Ông Trần Công Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Mạnh … Continue reading Kết quả bầu chọn các chức danh trong hội đồng quản trị

By

Ngày 26/4/2016, tại văn phòng Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua kết quả bầu chọn các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

  • Ông Trần Công Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT
  • Ông Đinh Thế Hiển  – Thành viên HĐQT
  • Ông Louis T. Nguyễn – Thành viên HĐQT
  • Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Thành viên HĐQT

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/04/thay-doi-chuc-danh-hdqt.pdf”]

Bạn có quan tâm