Hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu C21

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2414/UBCK-QLPH ngày 20/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu C21 Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt … Continue reading Hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu C21

By

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 2414/UBCK-QLPH ngày 20/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu C21

Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Tại Hà Nội:

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
  • Địa chỉ: 08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.3928 8080 – Fax: 04.3928 9888
  • Website: www.bvsc.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
  • Địa chỉ: Lầu 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM (vui lòng liên hệ cô Phùng Khánh Nguyên)
  • Điện thoại: 08.3821 8564 – Fax: 08.3821 8566

* Cổ đông đăng ký bán cổ phiếu cho Công ty CP Thế Kỷ 21 vẫn được nhận cổ tức đợt cuối năm 2014 (800 đồng/cp).

[gview file=”huong-dan-chao-mua-co-phieu-cong-khai.pdf”]

Bạn có quan tâm