Hoàn tất việc chia cổ phiếu quỹ

C21 hoàn tất việc thực hiện chia cổ phiếu quỹ thưởng cho cổ đông hiện hữu [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/CBTT-11-8-2017-2.pdf”]

By

C21 hoàn tất việc thực hiện chia cổ phiếu quỹ thưởng cho cổ đông hiện hữu

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/11/CBTT-11-8-2017-2.pdf”]

Bạn có quan tâm