Góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư phát triển nông nghiệp Thế Kỷ 21 (CAD)

C21 góp vốn thành lập CAD gồm 39% cổ phần công ty CP khoa học nông nghiệp Minh Trân

By
NQ1

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Bạn có quan tâm