Giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 3.000.000 cổ phiếu [pdf-embedder url=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/giao-dich-ban-cp-quy.pdf”] Đính kèm: Công văn chấp thuận phát hành

By

Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 3.000.000 cổ phiếu

[pdf-embedder url=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/giao-dich-ban-cp-quy.pdf”]

Đính kèm: Công văn chấp thuận phát hành

Bạn có quan tâm