Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21

Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21 là thành viên mới nhất của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21. Với mục tiêu phát triển lâu dài trong lĩnh vực nông nghiệp, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã quyết định đầu tư Khu nông nghiệp An Việt Thế Kỷ 21 với tổng … Continue reading Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21
By

Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21 là thành viên mới nhất của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

Với mục tiêu phát triển lâu dài trong lĩnh vực nông nghiệp, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã quyết định đầu tư Khu nông nghiệp An Việt Thế Kỷ 21 với tổng diện tích khoảng 220ha dành cho nông lâm nghiệp.

Hiện tại, sản phẩm chủ lực của An Việt Thế Kỷ 21 là Trà ô long và chanh dây. Trong đó, diện tích đất dành cho vườn tra ô long chiếm 12 ha, còn chanh

dây là khoảng 10 ha.

LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH AN VIỆT THẾ KỶ 21

Thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Điên thoại: (063) 6281751

Bạn có quan tâm