Công bố thành lập công ty khoáng sản

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 công bố thông tin thành lập công ty con: công ty TNHH Khoáng Sản Sài Gòn Thế Kỷ 21, số đăng ký kinh doanh 3401058517 do Sơ Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh cấp ngày 20/9/2013 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, trong đó công ty cổ … Continue reading Công bố thành lập công ty khoáng sản

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 công bố thông tin thành lập công ty con: công ty TNHH Khoáng Sản Sài Gòn Thế Kỷ 21, số đăng ký kinh doanh 3401058517 do Sơ Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh cấp ngày 20/9/2013 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, trong đó công ty cổ phần Thế Kỷ 21 sỡ hữu 51%

[gview file=”cong-bo-thanh-lap-cong-ty-khoang-san.pdf”]

Bạn có quan tâm