C21 nhận chuyển nhượng vốn từ công ty TNHH Minh Trân

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khoa học nông nghiệp Minh Trân với tổng giá trị là 8.400.000.000 VNĐ GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khoa học nông nghiệp Minh Trân với tổng giá trị là 8.400.000.000 VNĐ

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Bạn có quan tâm