Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2014

Hôm nay vào lúc 8h30 ngày 5/4/2014 tại hội trường tầng 4 Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TpHCM, công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014 [gview file=”bien-ban-hop-dhcd-thuong-nien-2014.pdf”]

By

Hôm nay vào lúc 8h30 ngày 5/4/2014 tại hội trường tầng 4 Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TpHCM, công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014

[gview file=”bien-ban-hop-dhcd-thuong-nien-2014.pdf”]

Bạn có quan tâm