Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.Thông tin về người giao dịch: Ông Trần Minh Đức Số lượng và tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ trước đây: 1.162.020 CP – chiếm 6,65% Thời gian thực hiện giao dịch: 22/03/2019. … Continue reading Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

By

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.Thông tin về người giao dịch: Ông Trần Minh Đức

Số lượng và tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ trước đây: 1.162.020 CP – chiếm 6,65%

Thời gian thực hiện giao dịch: 22/03/2019.

Số lượng và tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 CP – chiếm 0%

PL06

Bạn có quan tâm