Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

C21 công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017. [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/BCTC-Q2-2017.pdf”]

By

C21 công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017.

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/BCTC-Q2-2017.pdf”]

Bạn có quan tâm