Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016. [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/08/BCTC.pdf”]

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016.

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/08/BCTC.pdf”]

Bạn có quan tâm