Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 30 tháng 06 năm 2014 Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ngày 13 tháng 8 năm 2014 GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
By

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ngày 13 tháng 8 năm 2014

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Bạn có quan tâm