Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

Công ty cổ phần Thế kỷ 21 * Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 31 tháng 03 năm 2014. Văn bản do ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc ký ngày 25 tháng 4 năm 2014 [gview file=”BCTC_2014_Q1.pdf”]

By

Công ty cổ phần Thế kỷ 21

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 31 tháng 03 năm 2014.

Văn bản do ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc ký ngày 25 tháng 4 năm 2014

[gview file=”BCTC_2014_Q1.pdf”]

Bạn có quan tâm