Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

Công ty cổ phần Thế kỷ 21 * Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 31 tháng 03 năm 2013. Tổng giám đốc Huỳnh Sơn Phước ký ngày 7 tháng 5 năm 2013 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 lưu dưới dạng file PDF có dung lượng tương đối lớn, do đó tải … Continue reading Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013

By

Công ty cổ phần Thế kỷ 21

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 31 tháng 03 năm 2013.

Tổng giám đốc Huỳnh Sơn Phước ký ngày 7 tháng 5 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013 lưu dưới dạng file PDF có dung lượng tương đối lớn, do đó tải về mất một ít thời gian, vui lòng chờ trong ít phút

[gview file=”bao-cao-tai-chinh-2013-quy-1.pdf” save=”1″]

 

 

Bạn có quan tâm