Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018

Báo cái tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, xem file đính kèm:

By

Báo cái tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, xem file đính kèm:

[pdf-embedder url=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/BCTC-Q4-2018-HN.pdf”]

Bạn có quan tâm