Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính quý hợp nhất Quý 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ban hành ngày 24/01/2017. [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/01/BCTC-hop-nhat-Q4.16_opt1.pdf”]

By

Báo cáo tài chính quý hợp nhất Quý 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã được Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hào ký ban hành ngày 24/01/2017.

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/01/BCTC-hop-nhat-Q4.16_opt1.pdf”]

Bạn có quan tâm