Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/10/BCTCHN-Q3-2017.pdf”]

By

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2017/10/BCTCHN-Q3-2017.pdf”]

Bạn có quan tâm