Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21: [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/08/BCTCHN2016-Q2.pdf”]

By

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21:

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2016/08/BCTCHN2016-Q2.pdf”]

Bạn có quan tâm