Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc ký ngày 13/8/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 được lưu trong file PDF dưới đây, quý vị có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy. (dung lượng file tương đối lớn nên có thể … Continue reading Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc ký ngày 13/8/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 được lưu trong file PDF dưới đây, quý vị có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy. (dung lượng file tương đối lớn nên có thể mất ít thời gian)

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-quy-2-nam-2014.pdf”]

Bạn có quan tâm