Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 [gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/BCTC-hopnhat-Q1.19-CV.pdf”]

By

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

[gview file=”http://c21.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/BCTC-hopnhat-Q1.19-CV.pdf”]

Bạn có quan tâm