Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Thông tin về người giao dịch: Ông Trần Minh Đức Số lượng và tỉ lệ cổ phiếu giao dịch: 1.162.020 … Continue reading Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

By

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin về người giao dịch: Ông Trần Minh Đức

Số lượng và tỉ lệ cổ phiếu giao dịch: 1.162.020 CP – chiếm 6,65%

Thời gian thực hiện giao dịch: 22/03/2019.

PL12

Bạn có quan tâm