Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đạt 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán – 3 triệu cổ phiếu. Giá bán cụ thể như sau: Công ty cổ phần Sài Gòn Hưng Phú: 30.000đ/cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và … Continue reading Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

By

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đạt 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán – 3 triệu cổ phiếu.

Giá bán cụ thể như sau:

  • Công ty cổ phần Sài Gòn Hưng Phú: 30.000đ/cổ phiếu
  • Công ty cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh: 30.100đ/cổ phiếu

Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu nói trên là 90.190.000.000 đồng.

bao-cao-67

Bạn có quan tâm