Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đạt 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán – 3 triệu cổ phiếu.

Giá bán cụ thể như sau:

  • Công ty cổ phần Sài Gòn Hưng Phú: 30.000đ/cổ phiếu
  • Công ty cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh: 30.100đ/cổ phiếu

Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu nói trên là 90.190.000.000 đồng.

Tải về tại đây (PDF)