Bãi nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính

Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Thành Chung – Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

By

Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Thành Chung – Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

thay-doi-nhan-su

Bạn có quan tâm