Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2016

Vào lúc 8g30 ngày 23 tháng 4 năm 2016 tại hội trường tầng 4 báo Tuổi Trẻ, công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm [gview file=”bien-ban-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2016.pdf” save=”1″]

By

Vào lúc 8g30 ngày 23 tháng 4 năm 2016 tại hội trường tầng 4 báo Tuổi Trẻ, công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm

[gview file=”bien-ban-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2016.pdf” save=”1″]

Bạn có quan tâm