Tagged: nhà ở xã hội

Đến năm 2020: Cần thêm 900.000 căn nhà ở xã hội

Đến năm 2020: Cần thêm 900.000 căn nhà ở xã hội

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở xã hội của khu vực đô thị Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 2015 vào khoảng 700.000...