Kế hoạch tổng thể hoạt động năm 2014

CÁC MỤC TIÊU 2014

 • Trở lại đầu tư bất động sản sau 5 năm ngừng đầu tư
 • Các cơ sở du lịch phải phục hồi khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hơn năm qua
 • Lãi trên mỗi cổ phiếu năm 2014 cao hơn năm 2013

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CÁC DỰ ÁN 2014

KHỞI CÔNG THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN 9B7 NAM SÀI GÒN

 • Có sản phẩm đưa ra thị trường năm 2015.
 • Năm 2014 hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và thi công 2 khối chung cư với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 25.000m2.
 • Tổng chi phí khoảng 250 tỷ đồng.
 • Vốn chủ sở hữu C21: 65 tỷ, vốn liên kết đầu tư 65 tỷ, vốn vay: 120 tỷ.

XÂY DỰNG, MỞ RỘNG VÀ NÂNG CẤP THÁP BÀ SPA – NHA TRANG (TB2)

 • Tổng vốn đầu tư 110 tỷ đồng.
 • Năm 2014 hoàn thành giai đoạn 1 với chi phí 80 tỷ đồng.
 • Vốn chủ sở hữu (Công ty Sao Mai Thế Kỷ 21) là 20 tỷ đồng, vốn vay là 60 tỷ đồng.

XÂY DỰNG 1 KHÁCH SẠN MINI 60 PHÒNG TẠI PHÚ QUỐC

 • Tổng chi phí là 35 tỷ.
 • Vốn chủ sở hữu C21 là 25 tỷ, vốn vay là 10 tỷ đồng.

TIẾP TỤC ĐỀN BÙ ĐẤT ĐẠT 100% DỰ ÁN PHƯỚC LONG B, Q9, TPHCM

 • Tổng chi phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng bằng vốn chủ sở hữu C21