Đại hội cổ đông 2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, diễn ra ngày 11 tháng 4 năm 2015 tại hội trường Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. 

Đại hội đã diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn từ các cổ đông với các vấn đề trong chương trình đại hội đưa ra. Đại hội kết thúc vào 14h00 cùng ngày – xem biên bản đại hội tại đây.